;


Θανάσης Τριαρίδης

το κόψε-κόψε

ή
όταν οι γκοτζίλες εξανθρωπίζονται


Ύμνος στην ατέλειωτη μεγάλη σφαγή
(που συνήθως τη λένε Ελευθερία, Εργασία που απελευθερώνει, Λαό,)
Μέλλον - ή και Ιστορία, Πεπρωμένο, Εξέλιξη, Α γ ά π η etc.)το βιβλίο
μια σημείωση για την ηλεκτρονική έκδοση