;


θανάσης τριαρίδης

FRATerNITÉ

άγγιγμα για δύο πρόσωπα σε δυο πράξεις

το έργο
το έργο ως βιβλίο σε pdf
μια σημείωση για την ηλεκτρονική έκδοση