θανάσης τριαρίδης

 

 

ÉGaLITÉ

αναγέννηση για δύο πρόσωπα σε δυο πράξεις

 

 

~

 

 

[περιεχόμενα]

 

 

 

προμετωπίδα

 

Πρώτη πράξη

 

Δεύτερη πράξη

 

 

 

~

 

 

http://www.triaridis.gr/egalite * 2012