;


Θανάσης Τριαρίδης

η αληθινή ιστορία της Αΐντας
και του Ρανταμές

μια θλιβερή αφήγηση αγάπης
με ξεριζωμένες καρδιές και τα λοιπά


το βιβλίο
μια σημείωση για την ηλεκτρονική έκδοση